Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Từ chối trách nhiệm về thông tin: Mọi thông tin trên Muonladep.com chỉ có giá trị tham khảo không nhằm mục đích chuẩn đoán, điều trị, phòng hay chữa bệnh, không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia, bác sĩ trước khi áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào do việc áp dụng các thông tin trên web site này gây ra.

Từ chối trách nhiệm về liên kết: Chúng tôi không hề kinh doanh bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào nào. Muonladep.com tham gia các chương trình tiếp thị liên kết thông qua các công ty như AdflexAccesstrade.…. Chúng tôi chỉ đề xuất những sản phẩm mà chúng tôi thật sự tin tưởng. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia, bác sĩ trước khi mua hàng.